Vystúpenia 2019:

29.12.2019 - Spišské Vlachy, KD, Vianočný koncert

24.12.2019 - Spíšské Vlachy, Krompachy, Vianočná koleda

15.09.2019 - Kolinovce, odpust

08.09.2019 - Spišské Vlachy, sv. omša za členov a rodiny DH

07.09.2019 - Spišskovlašský dychfest 2019

28.08.2019 - Spišské Vlachy, oslavy SNP

25.08.(01.09.)2019 -Spišské Vlachy, Zahura, Odpust

24.08.(31.08.)2019 - Spišské Vlachy, Hegeš dzeň

22.06.2019 - Spišské Vlachy, Dni mesta, koncert na námestí

20.06.2019 - Spišské Vlachy, sv. Božieho tela - sprievod

16.6.2019 - Snina, Festival dychových hudieb

09.06.2019 - Trstenné pri Hornáde, Festival dychových hudieb

30.-31.05.2019 - Choteboř (ČR)

18.5.2019 - Ordzoviany, Dychfest

01.05.2019 - Spišské Vlachy, Zahura, otvorenie letnej sezóny

31.03.2019 - Spišské Vlachy, Krížová cesta

Vystúpenia 2018:    

28.12.2018 – Spišské Vlachy, KD, Vianočný koncert s deťmi z CVČ

24.12.2018 – Spišské Vlachy, Krompachy, Vianočná koleda

08.09.2018 – Spišskovlašský dychfest 2018

01.09.2018 – svadba Anastázia Klapáčová

28.08.2018 – Spišské Vlachy, oslavy SNP

25.08.2018 – svadba Petra Michlíková

12.08.2018 – pohred neb. Mária Poľačeková

11.08.2018 – pohred neb. Pavol Straka

21.07.2018 – svadba Janka Klapáčová

22.06.2018 – Spišské Vlachy, Dni mesta, koncert na námestí

10.06.2018 – Trstenné pri Hornáde, Festival dychových hudieb

31.05.2018 – Spišské Vlachy, Božie Telo – Oltáriky

29.04.2018 – Spišské Vlachy, Zahura, otvorenie letnej sezóny

11.03.2018 – Spišské Vlachy, Krížová cesta

Vystúpenia 2017:    

29.12.2017 – Spišské Vlachy, KD, Vianočný koncert s deťmi z CVČ

24.12.2017 - Spišské Vlachy, Krompachy, Vianočná koleda

09.09.2017 – Spišské Vlachy, Zahura, Spišskovlašský Dychfest

02.09.2017 - Hrabušice, Podlesok, Dožinky Agrourbár Hrabušice

30.08.2017- Spišské Vlachy, oslavy SNP

27.08.2017- Spišské Vlachy, Zahura, Odpust

02.07.2017 – Trstenné pri Hornáde, Festival dychových hudieb

24.06.2017 – Spišské Vlachy, Rudoľova záhrada, Dni mesta Spišské Vlachy

17.-18.06.2017 – Lednické Rovne, celoslovenská súťaž a prehliadka MDH

15.06.2017 – Spišské Vlachy, Božie Telo – Oltáriky

20.05.2017 – Ordzovany, Dychfest

30.04.2017 – Spišské Vlachy, Zahura, otvorenie letnej sezóny

26.03.2017- Spišské Vlachy, Krížová cesta

Vystúpenia 2016:    

30.12.2016 – Spišské Vlachy, KD, Vianočný koncert s deťmi z CVČ

24.12.2016 – Spišské Vlachy, Krompachy, Vianočná koleda

20.11.2016 - Spišské Vlachy, KD, krajská postupová súťaž a prehliadka MDH košického kraja

10.09.2016 – Hrabušice, Podlesok, Dožinky Agrourbár Hrabušice

30.08.2016 – Spišské Vlachy, oslava SNP

28.08.2016 –Spišské Vlachy, Zahura, Odpust

27.08.2016 - Spišské Vlachy, svatba Františka Oravetza a Martiny Mačákovej

25.06.2016 - Spišské Vlachy, Rudoľová záhrada, Dni mesta Spišské Vlachy

11.06.2016 – Bijacovce, oslavy 35. Výročia založenia DH Bijacovčanka

26.05.2016 – Spišské Vlachy, Božie Telo – Oltáriky

30.04.2016 – Spišské Vlachy, Zahura, otvorenie letnej sezóny

06.03.2016 – Spišské Vlachy, Krížová cesta

Vystúpenia 2015:            

27.12.2015          Vianočný koncert Spišské Vlachy

24.12.2015          Vianočná koleda – Kolinovce + Spišské Vlachy

24.10.2015          stretnutie rovesníkov v Kolinovciach

12.09.2015          Dožinky Agrourbár Hrabušice – Podlesok

28.08.2015          oslavy SNP Spišské Vlachy

08.08.2015          svatba Tomáša Kloceka

28.06.2015          Dni mesta Spišské Vlachy – koncert v meste

20.06.2015          Dni vína a medu Spišská Kapitula

04.06.2015          Božie telo – Oltáriky Spišské Vlachy

23.05.2015          Krajská včelárska výstava

10.05.2015          Deň matiek v Kolinovciach

01.05.2015          Otvorenie letnej sezóny Zahurou

22.03.2015          Krajská postupová súťaž a prehliadka MDH košického kraja

15.03.2015          Krížová cesta v kostole

Vystúpenia 2014:  

28.12.2014          Vianočný koncert Spišské Vlachy

24.12.2014          Vianočná koleda – Kolinovce + Spišské Vlachy

23.11.2014          20.výročie posviacky kostola v Kolinovciach

19.09.2014          Krompašský jarmok

07.09.2014          Svätá omša za členov a rodiny Vlašanky

06.09.2014          Dožinky Agrourbár Hrabušice na Podlesku

31.08.2014          Odpust Zahurou

28.08.2014          Oslavy SNP Spišské Vlachy

15.-17.08.2014    Zemplínska Šírava – zájazd

01.08.2014          Kultúrne leto v Kežmarku – koncert na námestí

04.07.2014          pohreb neb. p. Greňovej

20.06.2014          Dni mesta Spišské Vlachy – koncert v Rudoľovej záhrade

19.06.2014          Božie Telo – Oltáriky Spišské Vlachy

24.05.2014          Oslavy 85-výr. DH Ordzovianka

03.05.2014          Zábava v Rudoľovej záhrade

01.05.2014          Otvorenie letnej sezóny Zahurou

01.03.2014          Fašiangový sprievod Spišské Vlachy

15.01.2014          pohreb neb. p. Uličného

03.01.2014          Novoročný koncert Levoča

Vystúpenia 2013:          

27.12.2013          Slávnostný koncert pri príležitosti 20. Výročia DH Vlašanka

24.12.2013          Vianočná koleda – Kolinovce + Spišské Vlachy

14.12.2013          Vianočný koncert

15.09.2013          Krajská včelárska výstava

01.09.2013          Odpust Zahurou

30.06.2013          Posvätenie námestia Františka Tondru

28.06.2013          Dni mesta Spišské Vlachy – koncert V Rudoľovej Záhrade

21.06.2013          Božie Telo – Oltáriky Spišské Vlachy

25.05.2013          Lúžňanský barytón Liptovská Lúžna

01.05.2013          Otvorenie letnej sezóny Zahurou