Aktuálne obsadenie dychovej hudby Vlašanka

 Priečna flauta: Uličná Natália Ing.
  Labancová Ivana Mgr.
  Kloceková Lucia
  Čekovská Miriama
 Klarinet: Lopatková Petra Mgr.
  Klapáč Maroš Ing. 
  Šmihuľa Jakub 
  Kožár Matej 
 Trúbka B: Kolačkovský Milan
  Kožár Rastislav Ing. 
  Oravetz František Ing.
  Klocek Tomáš
  Maurer Peter DiS.art.
Tenor: Klocek Peter
Barytón: Michlík Peter
Saxofón Es-alt: Vidová Jana
Doprovodná trúbka Es: Uličný Ladislav
Doprovodná trúbka B: Michlík Tomáš
Trombón: Maurer Filip
Pozauna: Klocek Maroš DiS.art.
Bassgitara: Karásková Anastázia
  Tabáček Tomáč
Bicie: Poľaček František
  Poľaček Kristián
Spev: Bekešová Jana Mgr.
  Vidová Jana
  Dragošeková Lucia
  Kožár Rastislav Ing.
  Klocek Maroš DiS.art.
Sprievodné slovo: Labancová Ivana Mgr.
  Lopatková Petra Mgr.
  Vidová Jana
Čestní členovia: Borodáč Vojtech "Béla"
  Čurilla Ernest "Helo"
  Farkaš Stanislav
Zvuk, Kamera: Kožár Jozef ml.
Web: Klapáč Maroš Ing. 
Pomocný dirigent: Klocek Maroš DiS.art.
Dirigent: Kožár Rastislav Ing.
Manažér: Uličná Natália Ing.
Predseda DH: Kožár Jozef Ing.