Vitajte na našej stránke, vážení priatelia dychovej hudby!

Dychová hudba je žáner prezentujúci pochodovú, smútočnú, tanečnú, ale aj koncertnú hudbu.
Takto bolo a je aj u dychovej hudby v Spišských Vlachoch. Prvé zmienky o dychovke v našom meste sú z roku 1894. Táto účinkovala  podľa kroniky 12 rokov. Ďalšie zmienky o činnosti dychovej hudby sú až z 50-tych rokov 20. storočia. Dirigentmi boli p. Salaj, p. Jenovčík, p. Gymoty a p. Kohan. Aj táto dychovka v 70-tych rokoch prestala účinkovať.

V roku 1975 vznikla mládežnícka dychovka pod dirigentskou taktovkou Petra Kovalčíka, neskôr sa vedenia ujala pani Mária Pavlíkova. Aj táto dychovka po čase upadá.

V roku 1993, počas príprav na  oslavy 750.výročia udelenia  mestských výsad Spišským Vlachom kráľom Bélom IV.  sa o znovuobnovenie činnosti dychovej hudby zaslúžil Ing. Jozef Kožár, ktorý spojil tri generácie muzikantov. Tých, ktorý pôsobili v dychovke v 50-tych rokoch, v mládežníckej dychovke 80 –tých rokov a vtedajších žiakov ľudovej školy umenia. Tak vzniklo teleso cca 24 člennej dychovky. Prvým dirigentom bol pán Jozef Semko, dlhoročný dirigent a pedagóg na ľudovej škole umenia v Krompachoch. Dychovka pod jeho taktovkou, ktorá dostala meno Vlašanka,  odohrala prvé vystúpenie už 24.júna 1993, pri oslavách 750.výročia udelenia mestských výsad mestu Spišské Vlachy.
To bol začiatok novej éry dychovej hudby v našom meste. V rokoch 1994 – 1999 bol dirigentom p. Viliam Grega a v roku 2000 prevzal dirigentskú taktovku mladý, talentovaný muzikant ing. Rastislav Kožár, ktorý je  dirigentom Vlašanky dodnes.
Za obdobie 23 rokov sa v kolektíve vystriedalo  51 muzikantov a 12 spevákov. Veľká pomoc prišla dychovke od ZUŠ sv.Jána Krstiteľa v Sp.Vlachoch, ktorá nám zatiaľ vychovala 14 vynikajúcich muzikantov a spevákov, začo jej pedagógom patrí naša veľká vďaka.
V súčasnosti má DH  Vlašanka 26 členov, kde najmladší má 12 rokov a najstarší 77 rokov. Za 23 rokov svojho účinkovania odohrala dychovka  asi 260 vystúpení. Za všetky spomeniem napríklad vystúpenia v Spišskom Podhradí, Krompachoch, Levoči, Kežmarku, Helcmanovciach, Kolinovciach, Dúbrave, Vrbove, Olšavke, či v družobných poľských mestách  Gyzalky a Tymbark. Účinkuje na rôznych akciách organizovaných mestom ( Dni mesta, fašiangový sprievod, oslavy SNP, pohreby), na cirkevných akciách ( slávnostná svätá omša,  Krížová cesta, sprievod na slávnosť Božieho Tela, koledy z mestskej veže po polnočnej svätej omši), reprezentuje naše mesto na regionálnych a okresných súťažných prehliadkach dychových hudieb.
V rokoch 2001, 2003 a 2006 sme spoluorganizovali prehliadku dychových hudieb – Dychfest Spišské Vlachy. 22.marca 2015 sme v KD v Spišských Vlachoch organizovali krajskú súťažnú prehliadku malých dychových hudieb košického kraja, na ktorej sme sa umiestnili v striebornom pásme.
V roku 2011 sme z vystúpení doma aj v okolitých mestách spracovali na CD a DVD nosičoch záznam naších vystúpení a taktiež z koncertu v roku 2013, pri príležitosti 20.výročia znovuobnovenia DH.


Záverom chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhajú v našej činnosti.
Ďakujeme